ข่าวใหม่ล่าสุด

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการวิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

      นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการวิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The Seventh International Conference on Vetiver: ICV-...[อ่านต่อ]