“บันทึกรักเกาะนางจร” ปิดม่านการแสดงด้วยเสียงตอบรับดีเยี่ยม   

                “บันทึกรักเกาะนางจร” ปิดม่านการแสดงด้วยเสียงตอบรับดีเยี่ยม

          คณะสังกะสีการละคอน โดยศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ปิดม่านการแสดงละครเวที “บันทึกรักเกาะนางจร” อย่างสวยงาม ณ GalileOasis ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าชมกว่า 300 คน ละครเวที “บันทึกรักเกาะนางจร” จัดแสดงโดยคณะสังกะสีการละคอน หนึ่งในการนำเสนอผลลัพธ์จากกิจกรรม “เชื่อมวัยด้วยไอที” ที่ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง ละครนำเสนอบันทึกเหตุการณ์เดียวกันที่ให้ความรู้สึก ให้ความบันเทิง และกระตุกต่อมคิดของผู้ชม พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมอันเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในสังคมดิจิทัลที่คืบคลานเข้ามา ทางศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย จึงให้ความสำคัญต่อกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนให้เด็กที่เข้ามาสัมผัสกับศูนย์การเรียนรู้ฯตามหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เห็นคุณค่าและพัฒนาตนเองให้รอบรู้ สังเกต ศึกษา วิเคราะห์รูปธรรมนามธรรมได้ อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของบุคลากรชั้นนำในสายวิชานี้ ละครเวที  “บันทึกรักเกาะนางจร”  จัดแสดงขึ้นที่ GalileOasis ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2567 โดยหลังจากการแสดงละครมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “จาก นางจร สู่ แคดเมียม”, “ประวัติศาสตร์ กับ การละคร” และ “เบื้องหน้าเบื้องหลัง บันทึกรักเกาะนางจร”  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกมชิงรางวัล ชิมเมี่ยงคำเมืองตาก การแสดงดนตรี และการแสดงสินค้าจากกลุ่มชาติพันธุ์และสินค้าพื้นเมืองจังหวัดตากด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับละครเวที “บันทึกรักเกาะนางจร” ได้ที่เว็บไซต์: บันทึกรักเกาะนางจร.ไทย.
 
หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด