สสจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ประเมินยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ   

                สสจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ประเมินยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ
               วันที่ 17 พฤษภาคม นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางพันธ์ฉวี  สุขญัติ และนายทองเสริฐ ใจตรง รองนายแพทย์สาสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานตรวจประเมินส้วม HAS ในสถานีบริการน้ำมัน ประกอบด้วย นพผดุงบริการ  ปตท.ลานทอง ปตท.ศรีบุญเรือง ปั้มเอาโซ่ ร้านอาหาร V.t.แหนมเนือง  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร  สำนักงาน ปภ.จังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารที่ต้องการให้จังหวัดมุกดาหารมีส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอและปลอดภัย HAS 100% เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน ตลอดจนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร

              ทั้งนี้ คณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (ส้วม HAS)  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการประเมินมาตรฐานส้วมในสถานที่ต่างๆ โดยมีหน่วยงานและสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานส้วม HAS ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้ว จำนวน 29 แห่ง 

เดวิท​ โชคชัย​ มุกดาหาร​ รายงาน​ 092-5259777​